#عکس_نوشت | کریستانا بکر روزنامه نگار و #تازه_مسلمان 

✅ روزه و ماه مبارک رمضان احساسات مرا قوی تر کرد....

rahyafteha.ir/636/