🔴 80 درصد از کودکان ناقص الخلقه جهان و کودکانى که رشد مغزى، عصبى و جسمى ناقصى دارند، در دوران باردارى مادرانشان درست تغذیه نشدند
📝 ۱. تربیت ؛ ص۳۹
🔹مردی به امام صادق (ع )عرض کرد:
👧فرزندان ما وقتی متولد می شوند نقص و ضعف دارند

👈امام فرمود: چرا #سویق (گندم ؛ جو ؛ سنجد )
 استفاده نمی کنید، زیرا استخوان را تقویت می کند و گوشت می رویاند☺️

📝 ۲. وسائل الشیعة، ج۲۵، ص: ۱۶