‏تو جامعه جا افتاده با شنیدن خبر ازدواج دوتا جوون تو سن ۱۷،۱۸سال جوری تعجب کنیم که هرلحظه ممکن باشه یه شاخ روی سرمون دربیاد
اما اکثرا نسبت به خبر دوستی دوتا جوون ۱۴،۱۵ساله که حتی باهام ارتباط جنسی هم دارن، خنثی هستیم بی‌تفاوت از کنارش رد میشیم
اخه چرا؟
واقعا عجیبیم

°عمو خلیل°