🎦 #ببینید | دستور به سقطِ این ورزشکارِ شرکت کننده ی عصر جدید ... ‌ 📌 مشخص نیست این گفت‌و‌گوی کوتاه بین پزشک و والدین بچه‌ای که معلولیت دارد تا به حال چه استعدادهایی را برای همیشه از بین برده است. #سقط_جنین