«پژو» یک‌روز طعنه زد به «پراید»
که تو مسکین چقدر یابویی!

با چنین شکلِ ضایعی بالله
بی‌جهت توی برزن و کویی

رنگ لیمویی مرا بنگر
ای که تیره، شبیه هندویی

من تمیزم ولی تو ماه به ماه
مطلقاً دست و رو نمی‌شویی

بچه می‌ترسد؛ آن‌طرف‌تر رو!
که به هیئت شبیه لولویی

من نه خودرو، گُلم، سَمن‌بویم
تو نه خودرو، گیاه خودرویی!

من به پاریس بوده‌ام چندی
زیر پای «چهاردهم لویی»(!)

روی «باسکول» بیا، بپر، بینم!
روی هم رفته چند کیلویی؟!

در تو آهن به کار رفته ولی
نازکی عین برگ کاهویی!

صاحبت با تو گر به جایی خورد
سهم‌الارث ورثّۀ  اویی!

از «پژو» چون چنین شنید «پراید»
گفت:ای دوست! چِرت می‌گویی

بنده گیرم به قول تو یابو،
تو گمان کرده‌ای که آهویی؟!

«خویشتن، بی سبب بزرگ مکن
تو هم از ساکنان این کویی!»

انتقادی اگر ز من داری
مطرحش کن، ولی به نیکویی

زیر این آسمان مینایی
ای خوشا فکر و ذکر مینویی

خویشتن را بسوز و راحت شو
بی‌علاج است آتشین‌خویی

بخت باید تو را نه آپشن و تیپ
ای که در بندِ چشم و ابرویی

بخت ماشین اگر سپید بُوَد
خواه بِژ باش، خواه لیمویی!

ارج و قربم کنون ز تو بیش است
زان‌جهت در پی هیاهویی

خوار بودم ولی عزیز شدم
کرد دوران ز بنده دلجویی

قیمت من کنون رسیده به بیست!*
این منم من، «پراید» جادویی!

توی بنگاه پیش هم بودیم
غَرّه بودی به خوش بر و رویی

بنده رفتم فروش و یک‌ماه است
توی دپرس، هنوز آن تویی!

* این شعر در دوم اسفند ۹۱ در روزنامه فقید «تهران امروز» چاپ شده بود، وقتی که قیمت پراید به 20 میلیون رسیده بود! حکماً اگر پراید این روزها را می‌دید که قیمتش  به ۷۰ میلیون رسیده است! دهن به دهن شدن با پژو را کسر شأن خود می‌دانست!
 https://b2n.ir/122248

✍️ سعید سلیمان‌پور 

🔻وطنز |