🤰درآمدزایی بیمارستان های خصوصی با ترساندن زنان باردار از کرونا

سخنگوی وزارت بهداشت:
🔹برخی بیمارستان ها با بهانه ابتلای مادران حامله به کرونا، آنها را مجبور به سزارین می کنند
🔹بیمارستان ها بیش از 30 یا 40درصد اجازه جراحی سزارین را ندارند و پروتکل جدیدی برای افزایش سقف سزارین به بیمارستان ها ابلاغ نشده است

✅شیادان طبی