#ثقلین

امام على علیه السلام: 

زیاد اندیشیدن و فهمیدن، سودمندتر از زیاد تکرار کردن و خواندن است

غررالحکم حدیث 6564