💠 با چه پزشک یا طبیبی می‌توانیم در خصوص احکام شرعی (مثلاً روزه) مشورت کنیم؟

👈 آیا می‌دانید فقط با پزشک یا طبیب مؤمن و متعهد در مورد احکام شرعی (به عنوان مثال صدور جواز روزه گرفتن یا نگرفتن) می‌‌توان مشورت کرد؟
⭕️ پزشکان یا اطبای غیر مذهبی (به دلیل عدم اشراف بر احکام و عدم فهم حداقلی فلسفه احکام) به هیچ وجه، جهت مشاوره تکالیف مذهبی موثق نیستند و توصیه آنان برای شخص مکلّف، حُجّیت شرعی ندارد.