✅چگونه مدرسه، دانشگاه و امتحان ذهن شما را نابود می کند؟ ✅چگونه میتوانیم دانشمندوخلاق بشویم. دکتر مسعود درخشان استاداقتصاد دانشگاه علامه فارغ التحصیل اقتصاد آکسفورد و LSE 👌 #قتلگاه_استعدادها