نرخ باروری ایران طی سالهای ۱۸۰۰ میلادی تا ۲۰۲۰ چه جذابیتی برای ملیندا گیتس داره که از سقوط ناگهانی این شاخص انقدر خوشحاله؟
فکر کنیم 
این موضوع چرا برای یک موسس بنیاد خیریه ، مساله مهمیه؟  اونم موسسه ای که مهمترین کارش تولید واکسنه 
یکی از مهمتربن واکسنهایی که ایجاد ناباروری طولانی مدت میکنه واکسن کزازه که اتفاقا در اوج سن باروری به دختران و پسران جوان ایرانی تزریق میشه