الان یه خورده گیج شدم فقط. طرفداراش یه چیز دیگه میگن خودش یه چیز دیگه میگفت.