#جالب_است_بدانید از مدفوع بزی که در مراکش از میوه درخت آرگان تغذیه میکند روغن آرگان درست میشود که در محصولات آرایشی از این روغن استفاده میشود.