📷 دست‌نوشته سرلشکر سلامی، فرمانده کل سپاه پس از پرتاب موفقیت آمیز ماهواره‌بر قاصد/تسنیم