🔯راه نجات محیط زیست نابودی ۹۰٪ انسان های روی زمین است!

🔸 "سام کین" نویسنده و فیلسوف آمریکایی در این‌باره پاسخ می‌دهد: "ما باید با وضوح بیش‌تری در مورد روابط جنسی، پیش‌گیری از بارداری، سقط جنین، و ارزش‌های دیگری صحبت کنیم که منجر به کنترل جمعیت می‌شود، چون بحران‌های زیست‌محیطی دلیلی جز بحران جمعیت ندارند. اگر جمعیت دنیا را 90 درصد کاهش دهید، دیگر آن‌قدر، جمعیت نخواهیم داشت که بتوانند آسیب زیست‌محیطی به زمین بزنند.