مستند جنجالی و افشاگرانه در مورد واکسن ها👇👇👇
https://rasekhoon.net/media/show/1373085
از مخفی کاری تا فاجعه عوارض واکسن سه گانه MMR "سرخک،سرخچه و اوریون" روی نوزادان
(با زیرنویس فارسی اختصاصی راسخون)