حالم به هم خورد از این عکس 🤢

گزارشbbc در مورد بریتانیایی‌ها که ادرار خودشون و سگشون رو میخورن. البته اونا متمدن هستن و کارشون درسته!