چه کسی تجویز می کند؟

❌ دکتر خیلی به تجویز #رانیتیدین علاقه داشت

👈 از او پرسیدم از کجا می دانی این دارو مضر نیست ؟ می گفت #سازمان_بهداشت_جهانی آن را تایید کرده است .

❌ امروز دکتر را مجدداً دیدم ناراحت بود ودیگر #رانیتیدین تجویز نمی کرد .

👈 پرسیدم چرا تجویز نمی کنی ؟ گفت #سازمان_بهداشت_جهانی تجویز آن را منع کرد .

✅ آنجا بود که فهمیدم دکتر فقط یک #نویسنده_سازمان_بهداشت_جهانی است و تجویز توسط سازمان برای من صورت می گیرد . 


در طب های سنتی و اسلامی حکیم باید خود داروساز باشد و به دارو اشراف کامل داشته باشد و از تجربیات هزاران ساله حکما و توصیه های انبیا استفاده کند.