⭕️ به مناسبت جمع آوری داروی رانیتیدین یادی کنیم از جمع آوری داروی پر فروش والزارتان (برای فشار خون) از ایران (از ۷ شرکت) و بحرین و از بازار ۲۲ کشور اروپایی

👈اونم سرطانزا در اومد☹️