✅ داشتن یه رفیق خوب که موقع سختی خدا رو به یاد آدم بیاره خودش یه نعمت خدادادیه. سختی ها موقت هستن به شرطی که به خدا امید داشته باشیم.