ایشان یه قلاده نفوذی هستن بدون شاخ و دم...


معاونت اجرایی رئیس جمهور بودن ایشون ...