🔴 مخفف کلمه :

ناجا: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی

نزاجا: نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی

کرونا: کلید روحانی و ناله ایرانی😂