📍روزنامه "نیویورک تایمز" اقدام به انتشار مقاله‌ای از یک استادیار ادیان دانشگاه لوتران کالیفرنیا با عنوان "اسلام چه شیوه‌های بهداشتی برای منع شیوع کرونا دارد؟" منتشر کرد.
📍نحوه جلوگیری از شیوع بیماری نشان می‌دهد که چگونه شست‌وشوی آیین اسلامی، معروف به "وضو"، ممکن است به گسترش یک پیام بهداشتی خوب کمک کند.