🔺این کانال دو تا دختر ۱۴ سالس 

➖حالا فکر کنید به دهه شصتی هایی که شرایط مالی ازدواج ندارن...