✅ یک نمونه از این ابتکارات، برج ایفل است که از ساختمان شبکه ای بدن انسان الهام گرفته شده است. ⭕ نمونه های بسیاری از این قبیل وجود دارد که در علم بایومیمیتیکس بررسی میشود.