🔺محدودیت های حجاب در غرب و مشکلاتی که محجبه ها اونجا دارن رو میتونید در این کلیپ ببینید. 🔺 ✅ این خانوم توضیح میده که چرا حجاب رو انتخاب کرده و مراحلی که طی کرده تا با قلبش بپذیره و عمل کنه رو شرح میده. 💯