توییتر/بچه به پدرش به آلمانی میگه وقتی کرونا اومده و دنیا داره تموم میشه من چرا باید تکالیفم رو انجام بدم؟؟ پدره میگه چون احمق از دنیا نری 😂 پسر هم قشنگ میگه چشم😁