به ترتیب ادای پله، پله برقی، پله گرد، آسانسور و چاله در میاره😂 میشه تو جمع های دورهمی از این کارا کرد😁 #در_خانه_می_مانیم