محسن کنگرلو مشاور امنیتی نخست وزیر در زمان جنگ: در جریان مک فارلین آمریکائی‌ها گفتند ما کاری میکنیم که ایران جنگ را ببرد. ریگان با من تلفنی صحبت کرد و گفت ما با [امام] خمینی مشکلی نداریم و میتوانیم باهم کار کنیم، چون مرده، آدم راستگوییه و هر چی که میگه عمل میکنه... روحانی پول سری دوم موشک‌ها را نداد تاهمه چیز بهم بخورد و ماجرا لو برود. روحانی خیانت کرد.