🔷دکتر علیرضا عباسیان، معاون تعالی دفتر طب سنتی ایرانی- اسلامی وزارت بهداشت :

🔸به جرات می‌توان گفت واکسیناسیون سال‌ها قبل‌تر از ادوارد جنر، توسط حکمای طب ایرانی مورد استفاده قرار گرفته است و بعضا عامل ضعیف‌شده بیماری‌زا را برای ایجاد ایمنی در بدن، بر روی زخم‌ها و حتی گاهی بر روی زخم حجامت قرار می‌دادند.

پ‌ن:عکس از کریم بنزما،ستاره ی باشگاه رئال مادرید