⭕️ این کشیش با هلیکوپتر رفته بالای شهر و صلیب گرفته رو به شهر که مردم کرونا نگیرن! +باید بهشون بخندیم یا اتفاقا چون نایس و مدرن هستند کار خوبی کردن؟!