❌یک باور غلط : ❌

 برخی افراد به اشتباه بر این باورند که  دلستر به سلامت کلیه ها کمک می کند. و دافع سنگ کلیه است ❗️

درصورتی که دلستر به دلیل دارا بودن شکر زیاد،نه تنها درمانی نیست بلکه دشمن کلیه ‌هاست.