🛑 آنچه ما از حیوانات آموخته ایم 💯 ✅ در این کلیپ میبینید که چگونه ساختار خلقت سر و بدن ((ملخ)) میتواند انسان ها را از تصادفات جاده ای نجات دهد ❇