🔴 توجه کنید این مجری معروف آمریکایی چی میگه !! بعضی از سناتورهای آمریکا ماهها قبل از شیوع بیماری کرونا اطلاع داشتن (پنهان کار بودن ، قبل از اینکه پنهانکاری مد بشه)