🔺سکانس سرقت اسناد محرمانه‌ی ایران با استفاده از موجودات غیر ارگانیک در فیلم suicide squad محصول 2016

 

 

🔹در فیلم نشان داده می‌شود که سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا اسناد مهم نظامی را از وزارت دفاع ایران توسط این موجودات سرقت می‌کنند!